English  Danish
               

Skibskøleteknik
 

- 35 år med skibskøleanlæg           

 
   
   

Forbud mod af R22 kølemiddel fra 2015

Der er i dag forbud mod at benytte R22 kølemiddel på EU indregistrerede skibe med mindre man har en speciel tilladelse. Fra 1. januar 2015 er der totalforbud mod at påfylde nyt eller regenereret R22 til ethvert formål.

 

 

Vi tilbyder energieffektiv R22 omstilling

B&V Køleteknik udfører energieffektive omstillinger til godkendte kølemidler på skibe.

 

Gnidningsfri omstilling til godkendte kølemidler

Rigtig mange skibe benytter i dag R22 (HCFC) som kølemiddel. Fra 1. januar 2015 er der total forbud mod at påfylde R22 på eksisterende anlæg. Det gælder både nyt R22 kølemiddel og som genbrugs-kølemiddel. Samme regel er i dag gældende for kølemidlerne R12 og R502.

B&V Køleteknik har stor erfaring med modificering af eksisterende R22 køleanlæg til at kunne håndtere godkendte kølemidler. Vi udfører det nødvendige arbejde hurtigt og med så lille ulempe for skibets drift som muligt. Som oftest gennemfører vi en energieffektiv omstilling uden at skulle udskifte hovedkomponenter.

 

 

Læs også om retrofit af eksisterende køleanlæg

 

 

 
 

Autoriseret Kølefirma

B&V Køleteknik er medlem af
Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening

 

 

 

 

Bureau Veritas
ISO 9001 Certification